Categorie: Geen categorie

We slaan 2020 over!

Het was onze bedoeling om in augustus nog te gaan fietsen, maar gezien alle onzekerheden lijkt ons dat nu niet verstandig. Het is misschien best mogelijk om te fietsen met bekenden, maar bij het organiseren komt veel meer kijken dan enkel het fietsen zelf. Wij kunnen en willen deze verantwoordelijkheid